การใช้งาน Microsoft Word 2010

 

Microsoft-Office-Word-2010

 

          โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก จึงเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน จนทำให้บริษัทผู้ผลิตได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถมากกว่าเดิมอีก และโปรแกรมใหม่นี้มีชื่อ ว่า Microsoft Word 2010

 

การดูตัวอย่างก่อนพิมพ์และการพิมพ์ใน Word 2010 31 Jan 2011
การกำหนดขนาดกระดาษที่ใช้พิมพ์ใน Word 2010 31 Jan 2011
การหาผลการคำนวณในตารางของ Word 2010 31 Jan 2011
การใช้งานรูปแบบตารางอัตโนมัติใน Word 2010 31 Jan 2011
การปรับแต่งตารางใน Word 2010 31 Jan 2011
การจัดตำแหน่งการจัดวางข้อความในตารางของ Word 2010 31 Jan 2011
การสร้างตารางสำเร็จรูปใน Word 2010 30 Jan 2011
การสร้างตารางในรูปแบบโปรแกรม Excel ใน Word 2010 30 Jan 2011
การแทรกตารางใน Word 2010 30 Jan 2011
การปรับแต่งรูปแบบแผนภูมิใน Word 2010 30 Jan 2011
การแก้ไขข้อมูลในแผนภูมิของ Word 2010 30 Jan 2011
การแทรกแผนภูมิใน Word 2010 30 Jan 2011
การปรับแต่งแผนผังใน Word 2010 29 Jan 2011
การแทรกแผนผังลงในเอกสาร ใน Word 2010 29 Jan 2011
การปรับแต่งข้อความศิลป์ใน Word 2010 29 Jan 2011