instant messaging คืออะไร

           instant messaging มักจะได้รับการเรียกย่อว่า “IM” หรือ “IMing” เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อความผ่านโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์ในเวลาจริง โดยทั่วไป รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ IM เป็นความสามารถดูเพื่อนที่เลือก เพื่อนร่วมงาน หรือ “buddy” ง่ายขึ้นที่ออนไลน์และเชื่อมต่อผ่านบริการที่เลือก instant messaging แตกต่างจากอีเมล์ธรรมดาในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและทำการแลกเปลี่ยนต่อเนื่องง่ายกว่าการส่งอีเมล์ไปมา การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นข้อความเท่านั้น ผ่านบริการยอดนิยม เช่น AOL, MSN Messenger, Yahoo! Messenger และ Apple's iChat ที่ยอมให้การส่งข่าวสารด้วยเสียง การแบ่งปันไฟล์ และ video chat เมื่อผู้ใช้ทั้งคู่มีกล้อง

สำหรับการให้ IMing ทำงาน ผู้ใช้ทั้งคู่สามารถออนไลน์ในเวลาเดียวกันและผู้รับเป้าหมายต้องมีความต้องรับ instant message ตามที่เป็นไปได้ในการคอนฟิกลูกข่าย IM ให้ปฏิเสธ chat session ความพยายามในการส่ง IM ไปถึงบางคนผู้ที่ไม่ได้ออนไลน์ หรือผู้ที่ไม่ต้องการรับ instant message จะเป็นผลลัพธ์ในคำเตือนว่าการส่งผ่านไม่สามารถเสร็จสิ้น ถ้าซอฟต์แวร์ออนไลน์ได้รับการตั้งค่าให้ยอมรับ IM จะมีการเตือนผู้รับด้วยเสียงเด่น หรือ window เก็บข่าวสารนำเข้า

ในอดีต ทั้งผู้ใช้ต้องใช้ซอฟแวร์เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ลูกข่ายปัจจุบันจำนวนมากยอมให้ทำงานภายในระหว่างเครือข่าย รวมถึง Live Messenger ที่ Microsoft พัฒนาล่าสุด

ภายใต้เงื่อนไขจำนวนมาก IMing เป็น "instant" อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่า ระหว่างช่วงการใช้อินเตอร์เน็ต ความล่าช้ามากกว่าหนึ่งหรือวินาทีน้อยมาก สิ่งนี้เป็นไปได้สำหรับประชาชนสองคนหรือมากกว่าต้องสนทนาออนไลน์ตามเวลาจริงโดย IMing กลับไปกลับมาแต่ละคน

ในช่วงเวลาที่บุคคลอาจจะรับ IM จากบางคน ขณะที่เพิ่งเข้าร่วมแช๊ตกับคนอื่นอยู่ และตกลงใจทำ IM chat ต่อไปกับทั้งคู่อย่างอิสระและอย่างพร้อมกัน สิ่งนี้ต้องระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความขวยเขินของการส่ง IM ของคนหนึ่งไปให้อีกคน ถึงแม้ว่า คนรุ่นเยาว์ “ผู้ชำนาญอินเตอร์เน็ต” มักจะผ่านระดับนี้ของ multi-task ตามที่ได้ปฏิบัติทุกวัน

การพัฒนาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ยอมให้ผู้ใช้สามารถทำได้ผ่าน IM ผ่านอุปกรณ์ยอดนิยม เช่น T-Mobile Sidekick II หรือโทรศัพท์ฉลาดอื่น

 

ข้อมูลจาก : widebase.net