INI คืออะไร

           INI เป็นชื่อนามสกุลไฟล์ที่ใช้ใน Microsoft Windows โดยย่อมาจาก initialization คำนี้มีนัยหมายถึง ไฟล์ INI ที่ใช้ในการเริ่มต้นไฟล์ หรือตั้งค่าพารามิเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรม

ใน Windows ไฟล์ INI ร่วม 2 ไฟล์คือ SYSTEM.INI และ WIN.INI ไฟล์นี้เป็นไปได้ในการดึงบางแนวคิดของไฟล์เหล่านี้ให้ทำโดยการเปิดในโปรแกรมประมวลผลคำข้อความอย่างง่าย หรือ plain-text (ASCII) หรือใน DOS editor ไฟล์นี้เก็บประโยคคำสั่งที่ตั้งค่าพารามิเตอร์หลากหลายสำหรับเมาส์ คีย์บอร์ด อุปกรณ์ต่อพ่วง สีจอภาพ รหัสผ่าน และอื่นๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมธรรมดา ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงกับไฟล์เหล่านี้ ใน text editor (ถ้า text editor นำเสนอตัวเลือก “Save Change” ก่อนปิด ให้คลิก “No”)

ใน Windows 95, 98, NT และเวอร์ชันต่อมา การคอนฟิกส่วนมากได้รับการกระทำผ่านค่าใน registry แทนที่ผ่านไฟล์ INI โปรแกรมบางอย่างเก็บไฟล์ INI ของตัวเอง ตามปกติเนื้อหาของไฟล์เหล่านี้ได้รับการปรับปรุงโดยการเปลี่ยนคุณลักษณะของโปรแกรมผ่านการอินเตอร์เฟซของผู้ใช้โปรแกรมนี้ ไม่ใช่การแก้ไขไฟล์เหล่านี้เอง

 

ข้อมูลจาก : widebase.net