on-demand computing คืออะไร

            On-demand (OD) computing เป็นแบบจำลองของวิสาหกิจที่นิยมเพิ่มขึ้น โดยทรัพยากรการคำนวณมีให้กับผู้ใช้ตามความต้องการ ทรัพยากรอาจจะเก็บรักษาภายในองค์กรของผู้ใช้ หรือมีให้โดยผู้ให้บริการ

แบบจำลอง on-demand ได้รับการพัฒนาเพื่อเอาชนะการท้าทายปกติกับวิสาหกิจให้สามารถพบกับความต้องการที่ผันผวน เพราะความต้องการของวิสาหกิจต่อทรัพยากรการคำนวณสามารถแปรผันได้จากเวลาหนึ่งไปอีกเวลาหนึ่ง รักษาทรัพยากรให้เพียงพอให้พบกับความต้องการสูงสุดมีต้นทุนสูง ในทางกลับกัน ถ้าวิสาหกิจตัดต้นทุนโดยรักษาเฉพาะทรัพยากรการคำนวณให้ต่ำที่สุด ทรัพยากรจะไม่เพียงพอในการพบความต้องการสูงสุด

ผลิตภัณฑ์ On-demand computing ได้เข้าสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว Computer Associates, HP, IBM, Microsoft, และ Sun Microsystems เป็นผู้ค้าผลิตภัณฑ์ on-demand ชั้นนำ บริษัทเหล่านี้อ้างถึง ผลิตภัณฑ์ on-demand และบริการโดยชื่อหลากหลาย IBM เรียกว่า "On Demand Computing" (ไม่มี ขีด หรือ hyphen) แนวคิด เช่น grid computing, utility computing, autonomic computing เป็นวิธีการ on-demand ที่รวมแหล่งภายนอกทรัพยากรคำนวณและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้วยโครงสร้างการจ่ายตามฐานการใช้ (วิธีนี้บางครั้งเรียกว่า metered services)

ผู้อยู่ภายในหลายอุตสาหกรรม คาดหวังว่า on-demand computing จะกลายเป็นแบบจำลองการคำนวณของวิสาหกิจที่แพร่หลายภายในไม่กี่ปีข้างหน้า ตามรายงานของ Irving Wladawsky-Berger รองประธานด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ของ IBM (อ้างจากบทความใน ZDNet Tech Update) “เทคโนโลยีอยู่ที่จุดที่เราสามารถเริ่มต้นเคลื่อนไปสู่ยุคของ on-demand computing ผมให้สิ่งนี้ระหว่าง 2 ถึง 4 ปีเพื่อไปถึงระดับที่เติบใหญ่”

 

ข้อมูลจาก : widebase.net