PnP คืออะไร

           plug and play (PnP) เป็นมาตรฐานที่ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถต่ออุปกรณ์เข้าในคอมพิวเตอร์ และให้คอมพิวเตอร์รับรู้อุปกรณ์ โดยผู้ใช้ไม่ต้องบอกกับคอมพิวเตอร์ แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ความสามารถใหม่ ระบบปฏิบัติการมีแบบแผน ที่ต้องการคอนฟิกเครื่องจักรที่หลากหลาย (รวมถึงอุปกรณ์ที่ตัดเพิ่ม) เพื่อกำหนดให้กับผู้ใช้ Microsoft ได้ใช้ "Plug-and-Play" เป็นจุดขายสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows รุ่นล่าสุด ( คล้ายกับความสามารถที่มีมานานแล้วในคอมพิวเตอร์ Macintosh)

 

ข้อมูลจาก : widebase.net