SDLC คืออะไร

           SDLC (Synchronous Data Link Control) เป็นโปรโตคอลการส่งผ่านที่พัฒนาโดย IBM ในทศวรรษ 1970 เพื่อมาแทนที่โปรโตคอล binary synchronous (BSC) โดย SDLC เทียบเท่ากับเลเยอร์ 2 ของแบบจำลอง Open Systems Interconnection (OSI) ของการสื่อสารเครือข่าย ระดับนี้ของโปรโตคอลทำให้มั่นใจว่าหน่วยข้อมูลมาถึงอย่างสำเร็จจากจุดหนึ่งของเครือข่ายไปยังจุดต่อไปและไหลที่อัตราถูกต้อง

SDLC ใช้แบบจำลอง primary station-secondary station ของการสื่อสาร ตามปกติ เครือข่ายเมนเฟรมของ IBM เมนเฟรมหลักเป็น primary station และเวิร์กสเตชันและอุปกรณ์อื่นเป็น secondary station แต่ละ secondary station มีที่อยู่ของตัวเอง ตามปกติ หลายอุปกรณ์หรือ secondary station ได้รับการติดกับสายร่วมที่เรียกว่าการจัดหลายจุดหรือหลายการปล่อย รวมทั้ง SDLC ได้รับการใช้สำหรับการสื่อสารจุดต่อจุด ส่วนใหญ่ SDLC ใช้สำหรับการสื่อสารทางไกลบนเครือข่ายพื้นที่กว้าง (wide-area network หรือ WAN) ของบริษัท

SDLC เป็นพื้นฐานสำหรับมาตรฐานโปรโตคอลการเชื่อมโยง International Organization for Standardization คือ High-Level Data Link Control (HLDLC) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SLDC กลายเป็นหนึ่งของหลายอนุกรมของ HDLC คือ normal response mode (NRM) ขณะที่ SDLC (และ normal response mode) เป็นโปรโตคอลมีประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายปิดส่วนบุคคลด้วยสายเฉพาะทาง โหมดอื่นของ HDLC รองรับโปรโตคอล X.25 และ frame relay ที่จัดการแพคเกตบนเครือข่ายสวิทช์สายร่วมเหมือนกับการใช้ในอินเตอร์เน็ต

SDLC กลายเป็นส่วนของ Systems Network Architecture (SNA) ของ IBM และ Systems Application Architecture (SAA) ที่ครอบคลุมมากขึ้น SDLC ยังคงพบได้และพบบ่อยในโปรโตลการเชื่อมโยงข้อมูลในสภาพแวดล้อมเมนเฟรมในเวลานี้

 

ข้อมูลจาก : widebase.net