dBASE คืออะไร

 

dBASE


             ดีเบส, โปรแกรมฐานข้อมูลหรือแฟ้มชนิดหนึ่งที่โปรแกรมนั้นสร้างขึ้นมา ระบบจัดการฐานข้อมูลระบบนี้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไปแล้ว ซึ่งบริษัท Ashton-Tate เป็นผู้พัฒนา ตัวดีเบสเองเป็นชื่อที่จดลิขสิทธิ์ของโปรแกรมฐานข้อมูลโปรแกรมแรกที่นิยมมาก แต่ถึงอย่างไร ดีเบสก็ไม่ใช่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จริงๆ ซึ่งต่างจากโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบัน โปรแกรมนี้เริ่มมีขึ้นบนเครื่องซีพี/เอ็มรุ่มเก่าเรียกว่า “วัลคัน” (Vulcan) จากนั้นจึงกลายเป็น ดีเบสทรี ดีเบสโฟร์ และบริษัทที่ขายดีเบสได้หายออกไปจากธุรกิจแล้วโดยบอร์แลนด์ได้ซื้อกิจการไปในปี 1991 แต่โปรแกรมฐานข้อมูลอื่นๆ ก็ยังเกิดขึ้นมา โปรแกรมดีเบสยังคงมีใช้ต่อไปอย่างกว้างขวาง และเป็นรูปแบบของแฟ้มที่ยังนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน