Batch คืออะไร

          ในคอมพิวเตอร์ Batch job เป็นโปรแกรมที่ได้รับการสั่งให้ทำงาน โดยไม่มีการตอบสนองจากผู้ใช้ ตัวอย่าง batch job ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เช่น การขอพิมพ์ หรือการวิเคราะห์บันทึก web site ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่หรือ เครื่องแม่ข่าย batch job ได้รับกำหนดเริ่มต้นโดยผู้ใช้ระบบ บางครั้งหมายถึงการเรียกใช้อัตโนมัติในเวลาที่แน่นอน

           ในคอมพิวเตอร์บางระบบ batch job ทำงานด้านหลัง และโปรแกรม interactive ทำงานด้านหน้าโดยทั่วไปโปรแกรมแบบ interactive ได้รับความสำคัญมากกว่าโปรแกรมแบบ batch โดยสามารถทำงานได้ เมื่อโปรแกรมแบบ interactive รอคอยคำขอของผู้ใช้

           ที่มาของคำนี้ มาจากบัตรเจาะในการนำเข้า และนำชุดของบัตรวางในกล่องตามลำดับ และจะได้รับการป้อนเช้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคนทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

IMAGE ไวรัสที่แฝงมากับ QR Code โปรดระวัง
เตือน! ต่อไปใครเวลาที่คุณผู้อ่านพบเห็น QR Code (Quick Response)...
IMAGE วิธีการทำให้บ้านเย็นโดยธรรมชาติ
อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน...
IMAGE วิธีตกปลา นอน กิน ริมน้ำ สู้วิกฤติน้ำท่วม
เบื่อเซ็งกันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ที่ต้องอพยพ...
IMAGE อาการปวดคอแบบไหน ส่ออันตราย
อาการปวดบริเวณต้นคอ บ่า สะบัก เชื่อว่าหลายๆ...