Alphanumeric คืออะไร

          ในการออกแบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ alphanumeric (บางครั้งเห็นเป็น alphameric ) ตัวอักษรเป็นการรวมโดยการชุดผสมของพยัญชนะ 26 ตัว (A ถึง Z) และตัวเลขอารบิก 10 ตัว (0 ถึง 9) ในบางการใช้ ชุดตัวอักษร alphanumeric รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ (เช่น @, & และ *) สำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ตัวอักษร alphanumeric รวมถึงอนุพันธ์ตัวอักษร เช่น é และ ç การใช้คอมพิวเตอร์บางครั้ง เช่น ชื่อไฟล์ ตัวอักษร alphanumeric ได้รับการจำกัดตัวอักษร alphanumeric 26 ตัวอํกษรและตัวเลข 10 ตัว สำหรับการใช้อื่น เช่น การเขียนโปรแกรม สัญลักษณ์แป้นพิมพ์อื่นได้รับการอนุญาตในบางครั้ง

IMAGE Transamine ผิวขาวชัวร์ แต่กินซี้ซั้วไม่ได้
เพราะเรื่องความดำ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ สำหรับผู้หญิง...
IMAGE รู้จักความน่าทึ่งของใยแมงมุมกัน
หยากไย่ ใยแมงมุม ผลผลิตจากเจ้า 8 ขา...
IMAGE รวมพลังไทยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
จากพฤติกรรมที่จาบจ้วง ล่วงเกิน...
IMAGE อาการปกติที่ไม่ปกติก่อนหัวใจวาย
หัวใจของคนเราเป็นก้อนเนื้อเล็ก ๆ ที่ทำงานหนักตลอดชีวิต...
IMAGE "นอนกรน" ส่งผลต่อสมอง
รู้สึกนอนไม่อิ่ม นอนไม่เพียงพอหรืออ่อนเพลีย...