Alphanumeric คืออะไร

          ในการออกแบบคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษ alphanumeric (บางครั้งเห็นเป็น alphameric ) ตัวอักษรเป็นการรวมโดยการชุดผสมของพยัญชนะ 26 ตัว (A ถึง Z) และตัวเลขอารบิก 10 ตัว (0 ถึง 9) ในบางการใช้ ชุดตัวอักษร alphanumeric รวมถึงตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก เครื่องหมายวรรคตอน และสัญลักษณ์ (เช่น @, & และ *) สำหรับภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ตัวอักษร alphanumeric รวมถึงอนุพันธ์ตัวอักษร เช่น é และ ç การใช้คอมพิวเตอร์บางครั้ง เช่น ชื่อไฟล์ ตัวอักษร alphanumeric ได้รับการจำกัดตัวอักษร alphanumeric 26 ตัวอํกษรและตัวเลข 10 ตัว สำหรับการใช้อื่น เช่น การเขียนโปรแกรม สัญลักษณ์แป้นพิมพ์อื่นได้รับการอนุญาตในบางครั้ง

IMAGE เซิร์น ประกาศค้นพบสิ่งคล้ายอนุภาคฮิกกส์ "อนุภาคพระเจ้า"
นักวิทยาศาสตร์จาก"เซิร์น" หรือองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป...
IMAGE หุ่นดีผิวสวยปิ๊ง ด้วยแอปเปิ้ลเขียว+องุ่นขาว
อยากหุ่นดีผิวสวยปิ๊ง นอกจากจะต้องขยันออกกำลังกาย...
IMAGE จัดอันดับ password ที่แย่ที่สุดแห่งปี 2555
เชื่อได้ว่า ในโลกยุคปัจจุบัน คนหนึ่งคนน่าจะต้องจำรหัสผ่าน...
IMAGE แนะนำเมนูดูแลไต
เรื่องของไตและกระเพาะปัสสาวะเป็นสองส่วนที่ต้องดูแลให้ดี...
IMAGE นักวิชาการยันไม่มีโลกแตก 21 ธ.ค.
ที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...