Database คืออะไร

          Database (ฐานข้อมูล) เป็นกลุ่มของข้อมูล ที่มีการจัดการเพื่อทำให้ เข้าถึง จัดการและปรับปรุงได้ง่าย ประเภทของฐานข้อมูล ที่เด่นมาก คือ relational database ซึ่งฐานข้อมูลเก็บข้อมูลในแบบของตาราง ทำให้สามารถจัดการและเข้าถึงได้หลายวิธี distributed database เป็นฐานข้อมูลที่สามารถกระจายและ replicate ระหว่างจุดต่าง ๆ บนเครือข่าย object-oriented programming database หมายถึงข้อมูลที่กำหนดในอ๊อบเจค class และ subclass

          Database เป็นที่เก็บรวบของเรคคอร์ดข้อมูล หรือไฟล์ เช่น รายการการขาย รายการผลิตภัณฑ์ คลังสินค้า หรือรายละเอียดของลูกค้า โดยปกติผู้จัดการฐานข้อมูลให้ผู้ใช้ สามารถควบคุมการอ่าน เขียน เข้าถึง ระบุการ การสร้างรายงาน และวิเคราะห์การใช้ ฐานข้อมูล และผู้จัดการฐานข้อมูล มีบทบาทเด่นในระบบเมนเฟรม ระบบเวิร์กสเตชัน ระบบขนาดกลาง เช่น AS 400 และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ภาษา Structured Query Language เป็นภาษามาตรฐาน สำหรับการสร้าง คิวรี่ ในปรับปรุงฐานข้อมูล เช่น IBM's DB2, Microsoft Access , Sybase และ Computer Associates

IMAGE เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ กูเกิล เสิร์ช (Google search)
          ในแต่ละเดือนมีการค้นหาผ่านกูเกิล...
IMAGE ทอร์ช (torch) 9860 - ฉลาดใช้
ได้ยินหลายคนบอกว่า ช่วงนี้ดูบีบีแผ่วไป...
IMAGE ฝังอิเล็กโทรดใส่สมองลิงฝึกเป็นอวตาร
แม้ไม่ได้ขยับแขนขาจริงๆ แต่ลิงที่ได้รับการฝัง...
IMAGE เหตุผลทำไมถึงห้ามใช้รถหัดเดิน
รถหัดเดิน ที่คนไทยนิยมใช้กันมากในช่วงยุคสมัยหนึ่ง...