Diskette คืออะไร

          Diskette (ดิสเก็ต) เป็นตัวกลางเก็บข้อมูลที่เคลื่อนย้ายได้และเข้าถึงแบบสุ่มที่สามารถใช้ภายใน เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ตามปกติ คำนี้อ้างอิงถึงตัวกลางแม่เหล็กที่ห่อหุ้มในปลอกพลาสติกแข็งขนาด 3.5 ตารางนิ้วและหนา 2 มิลลิเมตร รวมทั้งเรียกว่า “ดิสเก็ต 3.5 นิ้ว” สิ่งนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ 1.44 เมกกะไบต์ (MB) ถึงแม้ว่า คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจำนวนมากในวันนี้มาพร้อมกับไดร์ฟดิสเก็ต 3.5 นิ้ว แต่คอมพิวเตอร์ Note book และคอมพิวเตอร์ผู้บริหารระบบส่วนกลางไม่ได้ติดตั้งแล้ว

          คอมพิวเตอร์รุ่นเก่าบางส่วนให้ไดร์ฟสำหรับดิสเก็ตแม่เหล็กขนาด 5.25 ตารางนิ้ว หนาประมาณ 1 มิลลิเมตร และสามารถบรรจุข้อมูลได้ 1.2 เมกกะไบต์ มีบางครั้งเรียกว่า “ฟล๊อบปีดิสก์” หรือ “ฟลอบปี” เพราะตัวห่อหุ้มยืดหยุ่น ในช่วงที่ผ่านมา ดิสเก็ต 5.25 นิ้วได้รับการแทนที่โดยดิสเก็ต 3.5 นิ้ว ซึ่งกะทัดรัดในทางกายภาค ประชาชนจำนวนมากเรียกดิสเก็ตที่ห่อหุ้มแข็งใหม่กว่านี้ว่า “ฟล๊อปปี”

          ดิสเก็ตแม่เหล็กสะดวกในการเก็บไฟล์และโปรแกรมขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ดิสก์ magneto-optical (MO) นิยมมากกว่าสำหรับการจัดเก็บขนาดใหญ่ สำรอง และทำสำเนา ดิสเก็ต MO ใหญ่กว่าดิสเก็ตแม่เหล็ก 3.5 นิ้ว ทางกายภาคเล็กน้อย แต่เนื่องจากเทคโนโลยีการอ่านและเขียนทันสมัย ดิสเก็ต MO สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าหลายเท่า