Expert system คืออะไร

         Expert system เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองแบบความยุติธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์หรือองค์กรที่มีความรู้ชำนาญและประสบการณ์ในสาขาเฉพาะ ตามปกติ ระบบบรรจุฐานความรู้ที่เก็บประสบการณ์รวมและชุดของกฎสำหรับการประยุกต์ระบบฐานความรู้กับแต่ละสถานการณ์เฉพาะที่ได้รับอธิบายกับโปรแกรม expert system ทันสมัยสามารถได้รับทำให้ดีเพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มฐานความรู้หรือชุดของกฎ

         ท่ามกลาง expert system ที่รู้จักกันดีคือ การเล่นหมากรุกและผู้ช่วยการวินิจฉัยทางการแพทย์

 

ที่มา : widebase.net