การใช้งาน Microsoft Excel 2007

 

Excel
          Microsoft Office Excel 2007 (ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เอ็กเซล) เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการจัดทำตารางงาน มีความสามารถในการคำนวณสูตรต่างๆ พร้อมทั้งฟังก์ชันที่ช่วยในการคำนวณทางคณิตศาสตร์อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีเลยก็ว่าได้

การสร้างแผนภูมิขั้นสูง ใน Excel 2007 08 Dec 2010
แท็บรูปแบบ ของเครื่องมือแผนภูมิ ใน Excel 2007 08 Dec 2010
แท็บเค้าโครงของเครื่องมือแผนภูมิ ใน Excel 2007 08 Dec 2010
แท็บออกแบบของเครื่องมือแผนภูมิ ใน Excel 2007 07 Dec 2010
การสร้างแผนภูมิ (Chart) ใน Excel 2007 07 Dec 2010
การรับข้อมูลเข้ามาจากภายนอก ของ Excel 2007 07 Dec 2010
การเปิดแฟ้มฐานข้อมูล Access 2007 จากโปรแกรม Excel 2007 06 Dec 2010
การสร้างแผนภูมิด้วย Pivot Chart ใน Excel 2007 06 Dec 2010
การสร้างรายงานสรุปด้วย Pivot Table ใน Excel 2007 06 Dec 2010
การใช้ผลรวมย่อยในการใช้สูตรง่าย ๆ ของข้อมูล 02 Dec 2010
การใช้ตัวกรองข้อมูล ใน Excel 2007 02 Dec 2010
การเรียงข้อมูล ใน Excel 2007 02 Dec 2010
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขณะป้อนข้อมูล 02 Dec 2010
การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel 02 Dec 2010
ฐานข้อมูลคืออะไร ใน Excel 2007 02 Dec 2010