ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 

component-excel-2007

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 

           เมื่อโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ถูกเปิดขึ้นมาแล้ว จะใช้ชื่อไฟล์ว่า สมุดงาน1 เสมอแต่ถ้าเปิดแฟ้มใหม่ต่อไปอีกก็จะใช้ชื่อเป็น สมุดงาน2 สมุดงาน3 ต่อไปเรื่อย ๆโดยมี ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel 2007

 
IMAGE เช็คราคากลางซ่อมบ้านป้องกันถูกโกง
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้ความร่วมมือ สคบ....
IMAGE ไข่มุกมีที่มา และเกิดขึ้นได้อย่างไร
ไข่มุกผลิตมาจากหอยใคร ๆ ก็รู้...
IMAGE มาดู เครื่องสำอาง ตัวไหนจำเป็นต้องใช้
เครื่องสำอางผลิตออกมาหลากหลายชนิด...
IMAGE สมปองโปรแกรมฝึกพูด
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...