ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 

component-excel-2007

ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

 

           เมื่อโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ถูกเปิดขึ้นมาแล้ว จะใช้ชื่อไฟล์ว่า สมุดงาน1 เสมอแต่ถ้าเปิดแฟ้มใหม่ต่อไปอีกก็จะใช้ชื่อเป็น สมุดงาน2 สมุดงาน3 ต่อไปเรื่อย ๆโดยมี ส่วนประกอบของ โปรแกรม Microsoft Excel 2007