การใช้งาน Microsoft Word 2007

 

Microsoft-Office-Word-2007
         Microsoft Office Word 2007 (ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เวิร์ด) เป็นโปรแกรมที่นิยมใช้ในการพิมพ์งานต่าง ๆ มีความสามารถในการจัดรูปแบบตัวอักษร ย่อหน้า ใส่รูปภาพ จดหมายเวียน และอื่นๆ อีกมากมาย ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำงานในปัจจุบัน