การแทรกสัญลักษณ์ ใน Word 2007

          ในงานพิมพ์เอกสารบางงานอาจมีรูปร่างสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถพิมพ์ด้วยแป้นพิมพ์ได้ เราต้องใช้แท็บแทรก\สัญลักษณ์ เพิ่มเข้าไปในเอกสารนั้น ๆ ได้ ดังเช่น การพิมพ์งานสอนวิชาพิมพ์ดีดเกยี่ วกับแปน้ พิมพ์ ฟ ห ก ด ่ า ส ว และ “ ” เครื่องหมายทางการค้า การจดทะเบียน ลิขสิทธิ์ ฯลฯ

 

26

การแทรกสัญลักษณ์

26-2

การแทรกสัญลักษณ์เครื่องหมายทางการค้า สามารถใช้แป้นพิมพ์ลัด

26-3

ตัวอย่างการแทรกสัญลักษณ์ในการพิมพ์งานสระและวรรณยุกต์ลอย

 
IMAGE อาชญากรรมออนไลน์ เตรียมยกระดับโจมตีผ่านทางเทคโนโลยี Cloud
มีรายงานข่าวที่น่าสนใจจาก cnet ที่เสนอผลวิจัยจาก McAfee and Guardian Analytics...
IMAGE ต้องเงินเดือนเท่าไหร่? จะได้ถอยรถป้ายแดงสักคัน
ช่วงนี้เอียนเหลือบรรยายกับรถป้ายแดง...
IMAGE 6 สัญญาณเตือนว่าสมองของเราเริ่มเสื่อมแล้ว
สมองของคนเราประกอบไปด้วยเซลล์สมองนับเป็นพันๆ ล้านตัว...
IMAGE ปั้นครูปั๊มคลิปให้เด็กดู เปิดเว็บ ครูทูบ ประกบ ยูทูบ
สำนักเทคโนโลยีฯ สพฐ.ซุ่มพัฒนาครูให้ผลิตสื่อวิดีโอคลิป...